Waterbodemonderzoek (NEN 5720)

Water is belangrijk voor Nederland. Voor de scheepvaart, de natuurontwikkeling en de ontwatering. Om te zorgen dat het water blijft stromen, vinden er regelmatig baggerwerkzaamheden plaats. Voordat men kan starten met onderhoudsbaggerwerkzaamheden is er een waterbodemonderzoek vereist naar de kwaliteit van het vrijkomende materiaal. Boluwa Eco Systems kan u hierbij mee van dienst zijn; zowel voor het onderzoek als bijbehorend advies.