Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)

Aan een bouwvergunning gaan een verscheidenheid aan onderzoeken vooraf. Een verkennend bodemonderzoek is daarvan een voorbeeld. Dit onderzoek wordt in de volksmond een “schone grond verklaring” genoemd’. Ook bij het kopen of verkopen van een locatie kan een verkennend bodemonderzoek aan te raden zijn, om eventuele verontreinigingen uit te sluiten. Recent bodemonderzoek is de bewijsbrief voor de kwaliteit van de bodem. Dit onderzoek voeren we uit volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in NEN 5740.