Saneringsonderzoek

Het saneringsonderzoek is de voorbereiding op de daadwerkelijke sanering. In overleg met de opdrachtgever wordt – gebaseerd op het vooronderzoek – de gewenste saneringsvorm gekozen.

De gekozen variant wordt uitgewerkt in een saneringsplan, waarin de beoogde eindkwaliteit van de bodem beschreven staat. In het saneringsplan staan ook de veiligheidsmaatregelen.