Risicobeoordeling

De risicobeoordeling wijst uit of sanering moet plaatsvinden aan de hand van beoordelingsmethoden gericht op humane-, ecologische- en verspreidings risico’s.
Het programma “Sanscrit”, ontwikkeld door Van Hall Larenstein, is daarvan een onderdeel. Dit criterium geeft weer of er sprake is van onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu.