Nulsituatie bodemonderzoek

Bij een nulsituatie bodemonderzoek leggen we de huidige kwaliteit van de bodem vast.
Dit dient om eventuele toekomstige verontreinigingen toe te kunnen schrijven aan uitgevoerde activiteiten op de locatie, nadat er een eindsituatie onderzoek is uitgevoerd.
In het kader van de zorgplicht dienen verontreinigingen ontstaan na 1987, ten allen tijde ongedaan te worden gemaakt.