Nader bodemonderzoek

Aanvullend op een verkennend bodemonderzoek kan – afhankelijk van eventueel aangetoonde verontreinigingen in de grond en/of het grondwater – een nader bodemonderzoek noodzakelijk zijn. Dit onderzoek is van belang om de mate en de omvang van de aangetoonde verontreiniging vast te stellen. Met deze gegevens bepalen we of een sanering noodzakelijk is en binnen welke termijn de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.