Historisch onderzoek, vooronderzoek (NEN 5725)

De NEN 5725 is een richtlijn voor vooronderzoek bij alle wettelijke aanleidingen van milieu-hygiënisch bodemonderzoek. In het vooronderzoek wordt door ons gekeken naar het gebruik van de locatie in het verleden, heden en in de toekomst. Als resultaat van dit onderzoek komt een onderzoekshypothese met een onderzoeksstrategie naar voren. Deze resultaten vormen de basis voor het verkennend bodemonderzoek.