Bodemsanering

Bodemverontreiniging komt altijd ongelegen. Om grond schoon te krijgen is bodemsanering nodig. Er is geen vaste richtlijn voor bodemsanering, daarmee is ieder project maatwerk. In overleg met de opdrachtgever - en afhankelijk van de verontreiniging - wordt er een plan van aanpak, een saneringsplan of een BUS melding (Besluit Uniforme Saneringen) opgesteld. Door de ruime ervaring met bodemsaneringen onderscheid Boluwa Eco Systems BV zich, in het duidelijk beschrijven van complexe situaties en het bedenken van passende en praktisch uitvoerbare maatregelen.

Nadat de plannen opgesteld zijn kan het werk door Boluwa Eco Systems aanbesteed worden. Een gecertificeerd aannemer voert de saneringswerkzaamheden uit, dit onder toeziend oog en de milieukundige begeleiding van Boluwa Eco Systems BV. De begeleiding bestaat uit milieukundige processturing - letterlijk het aansturen van bodemsanering in het veld - en milieukundige verificatie. Hierbij worden de kosten nauwlettend door Boluwa Eco Systems bewaakt. Met monsters, analyses en rapportages wordt het eindresultaat van de sanering vastgelegd en beschreven in een eindrapportage.

Gedurende de voorbereiding, uitvoering en nazorg van het traject, wordt de opdrachtgever volledig geïnformeerd over de actuele stand van zaken en de eventueel te nemen keuzes. Hiervoor beschikken wij over geregistreerde projectleiders en erkende milieukundige begeleiders. Verder beschikken de milieukundige begeleiders over de diploma’s DLP (Deskundig Leidinggevend Persoon) en VCA-VOL.

Voor de begeleiding van bodemsaneringen is Boluwa Eco systems BV gecertificeerd op grond van BRL SIKB 6000, voor het protocol 6001.

Bodemsanering is een precies proces, dat wij graag voor u uit handen nemen.