Verkennend onderzoek asbest in grond (NEN 5707)

Iedereen is bekend met de verhalen over asbest en de grote gevolgen daarvan. Het doel van een asbestonderzoek is, om te controleren of de grond vrij van asbest is. Dit onderzoek moet aan tal van regels voldoen volgens de NEN 5707. Een asbestonderzoek kunnen we combineren met een regulier verkennend bodemonderzoek. In het verkennend onderzoek wordt met minimale inspanning gekeken of er een indicatie is voor bodemverontreiniging door asbest. Bij het verkennend asbestonderzoek worden proefgaten gegraven en eventueel grondmonsters genomen om de gemiddelde hoeveelheid asbest te achterhalen. Aan de hand van de resultaten van veld- en laboratoriumonderzoek concluderen we of de bodem verontreinigd is door asbest.