Tanksanering

Tanks (zowel ondergronds als bovengronds) vallen onder het activiteitenbesluit. In het kader van de zorgplicht, dient hier de kwaliteit van de grond en het grondwater vastgelegd te worden. Tevens kan het saneren van de tanks (zowel ondergronds als bovengronds) door ons verzorgd worden.