Bodemonderzoek

Er zijn tal van aanleidingen voor een bodemonderzoek. Bijvoorbeeld een bouwaanvraag, een bestemmingswijziging, de aan- en verkoop van vastgoed of een milieuvergunning. Het wettelijk kader hiervoor is vastgelegd in de wet Bodembescherming. Deze wet- en regelgeving zorgt bij veel mensen voor vraagtekens. Boluwa Eco Systems BV kan elk gewenst onderzoek tegen een juiste prijs doeltreffend en pragmatisch uitvoeren; van een historisch (NEN5725), verkennend  (NEN5740), aanvullend, asbest (NEN5707) en afperkend onderzoek tot een saneringsonderzoek (afwegen saneringsvarianten) of risicobeoordeling. Deze bodemonderzoeken kunnen plaatsvinden op zowel onverdachte als verdachte locaties, van natuurgebieden tot bedrijfsterreinen.

Kortom; elke situatie vraagt om een unieke werkwijze wat uiteindelijk resulteert in een onderbouwd advies, waarmee u verder kunt.

Voor de monstername van landbodemonderzoeken is Boluwa Eco Systems BV gecertificeerd op grond van BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek), voor de protocollen 2001, 2002 en 2018.