Advies & begeleiding

Kenmerkend voor onze dienstverlening is een accurate, actieve en pragmatische opstelling. Wij zoeken samen met u naar een optimale oplossing voor milieukundige vraagstukken. Kwaliteit van mens en milieu hebben hierbij hoge prioriteit. Er is daarbij kennis in huis om u kwalitatief hoogwaardig te begeleiden in onder andere algehele (vergunning) trajecten tegen een juiste prijs.

Wij kunnen trajecten begeleiden van begin tot het eind en verzorgen het gehele projectmanagement rondom uit te voeren onderzoeken en eventuele bodemsaneringen. Deskundige begeleiding, onafhankelijk onderzoek en een juist advies zijn daar volgens ons onlosmakelijk aan verbonden.

Indien gewenst vertegenwoordigen we de opdrachtgever als directievoerder  en‘dirigeren’ we projecten. Ook zijn we daarmee de verbindende schakel tussen opdrachtgever, adviseurs en overheid enerzijds en de gecontracteerde aannemer(s) anderzijds. Tijdig onderkennen van projectrisico’s, beheersing van de informatie en de organisatie daaromheen, bewaken van tijdige besluitvorming en ook het bewaken van de samenwerking tussen partijen, staan daarbij centraal.

Wie door alle wet- en regelgeving het overzicht verliest, kan op Boluwa Eco Systems BV rekenen. Onze kennis zetten wij effectief in, zodat u er het meeste baat bij hebt. Daarbij gaan we net één stap verder dan u gewend bent. Ook houden we voor ogen welke onderbelichte mogelijkheden er voor uw situatie zijn.